Solowa
Kameralna
Orkiestrowa
Pedagogiczna i inna

- 2003/2004

- 2003 r.


- 2003 r.


- 2002 r.- organizacja cyklu koncertów "Pedagodzy Uczniom" w ZSM w Poznaniu

- praca w jury Regionalnych Przesłuchań Klas Skrzypiec I stopnia w Gnieźnie, zorganizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej Region Wielkopolski

- organizacja warsztatów skrzypcowych w ZSM w Poznaniu, poprowadzonych
przez ad. II st. Akademii Muzycznej w Łodzi Łukasza Błaszczyka

- awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

- prowadzenie zajęć podczas warsztatów muzycznych
w Kocieniu Wielkim (2001, 2002 r.)

- rozpoczęcie pracy pedagogicznej w 1998 r. w PPSM im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, aktualnie praca w PSM II st. im. F. Chopina w Poznaniu
oraz w ZSM im. F. Chopina w Pile.