Radosław Pujanek
Andrzej Hop
Aleksandra Wiśniewska
Tomasz Lisiecki

Tomasz Lisiecki – edukację muzyczną rozpoczął w Bydgoszczy w klasie wiolonczeli prof. Agaty Jareckiej. Studia kontynuował w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Stanisława Pokorskiego. Już podczas studiów brał udział w wielu konkursach: Ogólnopolskim Konkursie im. D. Danczowskiego w Poznaniu, w Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelistów w Lietzen (Austria) oraz w Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. W. Lutosławskiego w Warszawie. Doskonalił swoje umiejętności podczas lekcji mistrzowskich z Zarą Nelsową, Victorią Yagling, Romanem Jabłońskim i Jaap Ter Lindenem (wiolonczela barokowa) oraz podczas Letniej Akademii Muzycznej w Żaganiu pod kierunkiem S. Pokorskiego, K. Michalika i T. Wojciechowskiego. Działalność kameralna Tomasza Lisieckiego zaowocowała zdobyciem II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi, udziałem w II etapie Międzynarodowego Konkursu im. J. Brahmsa w Poertschach (Austria) oraz udziałem w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im J. Brahmsa w Gdańsku. W 1998 roku został stypendystą Ministra Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w nauce. Obecnie pracuje jako wykładowca w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz w Gimnazjum i Liceum Muzycznym w Poznaniu. W 2002 roku rozpoczął studia na Universität der Künste w Berlinie w klasie wiolonczeli barokowej Phoebe Carrai i Markusa Moellenbecka. Równocześnie gra w orkiestrze Accademia dell’Arcadia specjalizującej się w wykonawstwie muzyki XVII i XVIII wieku.