- 1997 r.


- 1996 r.- 1996 r.


- nagroda specjalna oraz stypendium Fundacji Ewy Czeszejko-Sochackiej
Promocja Talentu na IV Międzynarodowym Konkursie

- im. Karola Szymanowskiego w Łodzi 1996 III nagroda oraz nagroda
Prezesa Telewizji Polskiej S.A. na Ogólnopolskim Konkursie Młodych
Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie

- członek polskiej ekipy na XI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

- Laureat ogólnopolskich przesłuchań w Elblągu (1995),
Zielonej Górze (1992), Malborku (1990)